Werken bij een uitvaartverzorging wordt niet door iedereen als een ideale werkomgeving gezien. Vaak is dit maar de eerste indruk. Het feit dat je voor mensen, in moeilijke omstandigheden, veel betekent geeft veel voldoening in het werk dat je doet. De managementassistente staat door haar werk wat verder van de nabestaanden af, maar krijgt uiteraard ook wel met hun te maken. Soms kan een betrokkenheid met de situatie, waarin de nabestaanden zich bevinden, ontstaan. Dit is niet verkeerd, maar daarnaast mag dit niet gaan leiden tot persoonlijk problemen. De medewerkers van Atropos zijn zich van deze problematiek bewust. Zij proberen een werksfeer te creëren, waarin respect voor de overledenen, de nabestaanden en de collegae in harmonie is met de werksfeer. Zonder dit respect uit het oog te verliezen wordt er zoveel mogelijk gewerkt, zoals in elke andere werkomgeving.

 

Onze medewerkers

 

Klik op een foto om kennis te maken met enkele van onze medewerkers.

 

Erik Boelkens "Blijven anticiperen en aanvoelen wat nou werkelijk de wens is, zo komen we tot de mooiste en meest respectvolle uitvaart." Als kind wist ik al snel dat mijn vader en grootvader een bijzonder beroep uitoefenden. In 1970 nam mijn vader het bedrijf van mijn grootvader over. Wij gingen toen boven het bedrijf wonen. Hierdoor kreeg ik meer interesse in het bijzondere werk van een uitvaartverzorger. In december 1972 stopte ik met mijn studie, behaalde het STIVU diploma voor uitvaartverzorger en ging fulltime in het bedrijf werken. Tot het plotselinge overlijden van mijn vader in 1992 runden wij samen het familiebedrijf. Na het overlijden van mijn vader zette ik het bedrijf alleen voort. Het runnen van een bedrijf vraagt veel tijd, maar gelukkig kan ik naast directeur zijn ook nog mijn werk als uitvaartverzorger doen. Soms gewoon als gelijkwaardige collega en soms als toegevoegde uitvaartverzorger bij grote uitvaarten van één van mijn medewerkers. In het familiebedrijf werken inmiddels ook niet familieleden. Ondanks dat probeer ik een sfeer te creëren die hoort bij een familiebedrijf.  Door de jaren heen zijn uitvaarten veranderd. Veranderingen die van alle betrokkenen veel vragen en soms verschillen tussen generaties geven. Mooi is dan om toch de verbindende factor te vinden en voor een ieder een goed gevoel achter te laten. De verscheidenheid in de uitvaarten maakt het interessant. Of het nu traditioneel kerkelijk is of een viering van het leven. Elke vorm van afscheid is de uitdaging waard om er iets moois van te maken.  Goede zorg, en de wens van de overledene en familie voorop, staat bij mij hoog in het vaandel.  Monique van Assen "Een uitvaart kan maar één keer en die moet goed zijn." Na eerst 18 jaar bij de post te hebben gewerkt kwam ik in 2012 dienst van Atropos als uitvaartverzorger. Tijdens het laatste jaar bij de post ben ik mij gaan oriënteren op een andere loopbaan. De uitvaartverzorging had mijn interesse getrokken. Ik ben opleidingen gaan volgen voor gastvrouw binnen de uitvaartzorg, opbaren, piëteitsvolle verzorging, make-up en camouflage technieken. Bij mijn sollicitatie waren het deze cursussen, die Erik deed besluiten mij een kans te geven als uitvaartverzorger aan het werk te gaan. Dat bleek geen verkeerde keuze. Ik voel me gedreven om iedere uitvaart mooi te laten verlopen. Soms door te assisteren op een detail zoals de verzorging van overledenen en soms door de hele uitvaart te verzorgen.    Stella Badon Ghijben-van der Kolk Ik ben in 2012 in dienst gekomen bij Atropos. Eerst voor het vervaardigen van rouwdrukwerk en ander administratief werk. In 2014 kreeg ik de kans om als uitvaartverzorger te gaan werken. Uitvaartverzorging is een veelzijdig vak. Het vraagt om veel disciplines en vaardigheden. Ik vind het fijn dat het blijkt dat ik over vaardigheden beschik die vak nodig zijn blijken te zijn. Dat maakt het mogelijk om de uitvaarten zo te verzorgen dat nabestaanden er met een goed gevoel op terug kijken. Suzanne de Wit-Hospes Ik ben na mijn opleiding gaan werken als secretaresse bij diverse bedrijven. In oktober 2002 kwam ik in dienst bij Atropos. Officieel in de functie van management assistente. Maar eigenlijk doe ik veel meer. Ik ben verantwoordelijk voor een groot deel van de boekhouding en salarisadministratie. Ik zorg voor de eerste opvang van de telefoongesprekken. Hierdoor ben ik vaak de eerste, die contact heeft met nabestaanden. Atropos verzorgd al het rouwdrukwerk zelf. Hierin heb ik een belangrijke taak. Rouwdrukwerk is tegenwoordig veelzijdiger dan vroeger. Het vervaardigen ervan vraagt om creativiteit. Ik vind het mooi dat ik met het maken van een rouwbrief de persoonlijke wensen tot in de kleinste details uitwerken!  <>x

 

Bezetting

 

Atropos uitvaartverzorging onderscheidt zich op een aantal gebieden van collegae bedrijven in de regio. Atropos is een geheel onafhankelijk familiebedrijf.

 

De personeelsbezetting is sinds de jaren zeventig gegroeid van een eenmanszaak naar een bedrijf met meerdere medewerkers. Naast de directeur werken er twee uitvaartverzorgers in het bedrijf. De directeur en de uitvaartverzorgers wordt bijgestaan door een managementassistente, die ook andere taken vervult. Ons bedrijf beschikt over een eigen rouw- en ontvangkamer en wij vervaardigen het rouwdrukwerk zelf. Daarnaast hebben wij twee rouwauto’s en opslag van uitvaartkisten. Voor het assisteren in de rouwkamer en het serveren van koffie e.d. beschikken wij over parttimers. Het andere personeel werkt fulltime, de uitvaartverzorgers zelfs in wisselende beschikbaarheiddiensten ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekeinde. De rouwauto’s worden door een vaste chauffeur gereden. Hij wordt hierbij geassisteerd door een parttime chauffeur (oproepkracht).

 

Extra rouw- en volgauto, dragers en andere benodigdheden worden gehuurd van een extern bedrijf. Het totaal aantal personen in loondienst bedraagt 10, omgerekend naar FTE is het aantal werkende personen 6.

 

Ons bedrijf mag zich gelukkig prijzen met het feit dat er weinig verloop is in het personeelsbestand. Uit de jaarlijks terugkerende functioneringsgesprekken, blijkt ook dat de medewerkers geen redenen zien om het bedrijf in de toekomst te verlaten.

 

Ook onder het parttime werkend personeel is weinig verloop. De meeste werken hier al langere tijd. Op dit moment is niet te verwachten dat in deze situatie snel verandering zal komen.

Contact

 

Uitvaartverzorging Atropos B.V.

 

Van Boetzelaerlaan 292

2581 BC Den Haag

Telefoon: 070 – 306 60 30

E-mail: info@atropos.nl

 

In geval van een telefoonstoring:

015-219 88 31

Copyrights Atropos, alle rechten voorbehouden