Begrafenis

 

De begrafenis kan plaatsvinden:

 

 

Begraven in een bestaand familiegraf

 

Begraven in een familiegraf kan alleen als de rechthebbende van het graf hiervoor toestemming verleend. De uitvaartverzorger zal nagaan wie dit is en de toestemming regelen. Is de overledene zelf de rechthebbende van het graf, dan is de toestemming automatisch verleend. Verder zal de uitvaartverzorger controleren of er ruimte in het graf beschikbaar is en wat de overblijvende mogelijkheden zijn, nadat er in het graf is begraven. indien nodig zal er geadviseerd worden over het inruimen van het graf voor de uitvaart.

 

Begraven in nieuwe familiegraven of algemene graven

 

Algemeen

Wanneer er niet begraven wordt in een bestaand graf is er een ruime keuze aan beschikbare mogelijkheden. Er zijn wel enkele beperkingen. Niet alle begraafplaatsen bieden de mogelijkheid om te begraven in algemene en of familiegraven. De gemeente of kerkelijke instanties beperken soms ook de uitgifte of van nieuwe familiegraven of het begraven algemene graven tot de inwoners van hun gemeente of leden van het kerkgenootschap. Voor de Gemeentelijke Begraafplaatsen Den Haag geldt deze beperking niet.

 

Plaatsbepaling

Voor graven geldt dat het een plek zal zijn waar nabestaanden nog eens terug willen komen. Daarom is het raadzaam te letten op de omgeving en de bereikbaarheid.

 

 

Algemene graven

 

Een algemeen graf is een graf waarin drie overledenen boven elkaar begraven worden. Het graf wordt na de wettelijke grafrust van 10 jaar geruimd. Het is na de wettelijke grafrust niet mogelijk om deze ruiming tegen te gaan. Het is wel mogelijk om de stoffelijke resten opnieuw te begraven als dit tijdig bij de begraafplaats bekend is. Op het graf mag een gedenksteen worden geplaatst. De begraafplaats stelt strikte regels ten aanzien van de gedenksteen. Bij deze regels houdt de begraafplaats rekening met het feit dat er meerdere gedenkstenen kunnen worden geplaatst.

 

 

Familiegraven of eigen graven

 

Bij een familiegraf of eigen graf krijgt de familie het recht om in een bepaald graf op de begraafplaats te mogen begraven. Dit noemen we meestal het aankopen van een familiegraf maar formeel blijft de begraafplaats eigenaar van zijn grond. De houder van het recht wordt rechthebbende genoemd. Deze moet een verwant zijn van de overledene. De rechthebbende bepaalt wie er in het graf begraven wordt en wat voor bedekking er op het graf komt. De rechthebbende is ook het aanspreekpunt van de begraafplaats. Het recht om in het graf te mogen begraven kan worden uitgegeven voor bepaalde duur (meestal 20/30 jaar) of onbepaalde duur. Na het verstrijken van de uitgiftetermijn kan de rechthebbende het recht verlengen.

 

De meeste begraafplaatsen kennen een verplicht algemeen onderhoud. Hiervoor zal de rechthebbende jaarlijks een rekening ontvangen. Deze onderhoudsverplichting kan ook worden afgekocht. Er zijn veel verschillen in de diverse graven. Atropos brengt vrijblijvende adviezen uit over de aankoop van familiegraven en het afkopen van de onderhoudsverplichting.

 

Sinds 1 januari 2010 is de wettelijke benaming voor een familie- of eigen graf, particulier graf.

 

 

Begraafplaatsen in Den Haag en omgeving

 

Voor meer informatie over begraafplaatsen kunt u ook gebruik maken van onze online app op:

finitatem.nl/catalogus

 

 

Gemeentelijke begraafplaatsen Den Haag

Algemene begraafplaats Kerkhoflaan

Kerkhoflaan 12 Den Haag

Algemene graven.

Familiegraven (20 jaar en

30 jaar, geen graven voor

onbepaalde tijd.

Urnengraven voor 30 jaar.

Parkeergelegenheid: U kunt in de omgeving parkeren, dit is betaald parkeren.

 

 

 

 

 

 

Gemeentelijke begraafplaatsen Den Haag

 Begraafplaats Nieuw Eykenduynen

Kamperfoeliestraat 2A, Den Haag

Algemene graven.

Familiegraven 10 tot

40 jaar.

Urnennissen.

Urnengraven.

Parkeergelegenheid: Begraafplaats beschikt over een eigen parkeergelegenheid. Hier kunt u tijdens openingstijden gratis gebruik van maken.

 

 

 

 

Begraafplaats “Oud” Eik en Duinen

Laan van Eik en Duinen 40, Den Haag

Algemene graven.

Familiegraven 30 jaar en

onbepaalde tijd.

Urnengraven.

Parkeergelegenheid: Begraafplaats beschikt over een parkeergelegenheid. Hier kunt u gratis gebruik van maken. Mocht er geen ruimte meer zijn kunt u aan het einde van de straat meer parkeergelegenheid vinden.

 

 

 

 

 

Stichting RK begraafplaatsen Den Haag

St. Petrus Banden, Kerkhoflaan 12, Den Haag

Familiegraven 10 tot 40 jaar

Urnennissen.

Urnengraven.

Parkeergelegenheid: St. Petrus Banden

beschikt over een eigen, beperkte, gratis parkeergelegenheid. U kunt tevens in de omgeving parkeren, dit is betaald parkeren.

 

 

 

 

 

 

 

St. Barbara

St. Barbaraweg 6 (Binckhorstlaan) Den Haag

Algemene graven

Familiegraven 10 tot

40 jaar

Urnennissen

Parkeergelegenheid: St. Barbara beschikt over een eigen gratis parkeergelegenheid.

Copyrights Atropos, alle rechten voorbehouden