Atropos uitvaartverzorging

 

Onafhankelijk familiebedrijf dat de traditie nog kent, maar openstaat voor uw wensen en ideeën. In 1920 opgericht door de heer W. Spaans. Persoonlijke en betrokken begeleiding door vakkundige uitvaartverzorgers.

 

Atropos Uitvaartverzorging combineert meer dan 95 jaar ervaring met een eigentijdse benadering, dat wil zeggen met respect voor persoonlijke verlangens en gevoelens. Wij adviseren niet alleen over een waardige invulling van het laatste afscheid, maar zorgen tevens voor een onberispelijke uitvoering. Wij beschikken over eigen voorzieningen die een stijlvolle afwikkeling garanderen. Ook zeer specifieke wensen kunnen doorgaans worden gehonoreerd.

 

Onze rol

 

De dood gaat gepaard met rouw bij nabestaanden. Begrijpelijk is dat deze het verlangen hebben om de overledene de laatste eer te bewijzen op een manier die harmonieert met diens leefwijze en levensopvatting. Dat vraagt om een delicate aanpak van de kant van de uitvaartverzorger. Om respect en begrip voor de overledene en de nabestaanden. Maar ook om een open oor voor de wensen van alle betrokkenen. Zonder hieraan de rol van adviseur ondergeschikt te maken.

 

Atropos Uitvaartverzorging voldoet aan deze voorwaarden. Wij zijn in staat individuele wensen helder te definiëren en beschikken bovendien over de faciliteiten om daar uitvoering aan te geven. Hoe uitzonderlijk die wensen ook mogen zijn.

 

Wij hebben bovendien de flexibiliteit – in mankracht en middelen – om zeer alert te reageren, bijvoorbeeld waar het de vormgeving en inhoud van het rouwdrukwerk betreft. Onze flexibele opstelling blijkt verder onder meer uit het feit dat wij dag en nacht bereikbaar zijn.

 

Contact

 

Uitvaartverzorging Atropos B.V.

 

Van Boetzelaerlaan 292

2581 BC Den Haag

Telefoon: 070 – 306 60 30

E-mail: info@atropos.nl

 

In geval van een telefoonstoring:

06-5149 8649 of 085-0497180 

Online

Condoleanceregister

'Catalogus' app

Copyrights Atropos, alle rechten voorbehouden